top of page
  • Yazarın fotoğrafıHabip Gostak

SAMPLE nedir?

Hasta ya da yaralının kişisel öz geçmişinin sorgulanmasında kullanılan soruların baş harflerinin kısaltılmasından oluşan SAMPLE, yapılacak tıbbi müdahalede yön göstericidir.

Birinci değerlendirmesi yapılan hasta ya da yaralının bilinci açık ise ikinci değerlendirmeye hasta/yaralı ile konuşarak başlanmalı ve bu sayede tıbbi müdahaleler için bilgiler elde edilmelidir.


İnsanların en zor anlarında onlarla iletişim kurmak zorunda olan ATT/paramedikler, etkin bir acil tıbbi müdahaleyi başlatabilmeleri için bilgi edinme işlemini belirli bir standart içerisinde ve bazı kurallara riayet ederek yapmalıdırlar.


Kişisel öz geçmiş yapılacak tıbbi müdahalede yön gösterici olacaktır.

Tıbbi geçmiş ya da kişisel öz geçmiş SAMPLE ile öğrenilir.


SAMPLE (Hasta/yaralının Kişisel Öz geçmişi)


Sings and Symptom (Belirti ve Bulgular):

Hasta/yaralının şikayetleri ve sağlık personelinin muayenede elde ettiği tıbbi veriler.


Allergies (Alerjileri):

Hasta/yaralının herhangi bir madde yada ilaca karşı duyarlılığının olup olmadığının öğrenilmesi


Medications (İlaçlar):

Hasta/yaralının kullanmakta olduğu ilaçlarının öğrenilmesi.


Past Medical History (Tıbbi Geçmiş):

Hasta/yaralının kronik rahatsızlıkları, geçirdiği ameliyatlar,

varsa gördüğü/görmekte olduğu tedavilerin öğrenilmesi.


Last Meal (Son yediği):

En son ne yediği, ne zaman yediğinin öğrenilmesi.


Events Leading to incident (Olaya götüren sonuçlar):

Olayın nasıl meydana geldiği, nasıl geliştiği ile ilgili bilgilerin alınması.


0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page