top of page
  • Yazarın fotoğrafıHabip Gostak

Kalp Hızının Hesaplanması

EKG üzerinde kalp hızının hesaplanması R-R aralığından yapılır. Kalp hızının hesaplanabilmesi için kalibrasyon kontrol edilmelidir. Yani, EKG kağıdının dönme hızı 25 mm/sn şeklinde ayarlanmış olmalıdır.

Düzenli ritimlerde kalp hızının hesaplanması:

EKG ritmi düzenli ise; iki yol izlenerek kalp hızı hesaplanır.


1- İki R dalgası arasındaki büyük kareler sayılarak 300’e bölünür.

(300/Büyük kare) Cihazın kalibrasyonu 25mm/sn ise; dakikada 300 büyük kare hızla kayıt yaptığı anlamına gelir.


2- İki R dalgası arasındaki küçük kareler sayılarak 1500’e bölünür. (1500/Küçük kare)

Cihazın kalibrasyonu 25mm/sn ise; dakikada 1500 küçük kare hızla kayıt yaptığı anlamına gelir.


Örnek-1:

Elimizdeki EKG kağıdındaki R dalgaları arasındaki büyük kareleri sayalım.

Toplam 4 tane büyük kare var olduğunu varsayalım:

300/4=75 yani kalp hızı 75 atım/dakikadır.


Örnek-2:

Elimizdeki EKG kağıdındaki R dalgaları arasındaki küçük kareleri sayalım.

Toplam 20 tane küçük kare var olduğunu varsayalım:

1500/20=75 yani kalp hızı 75 atım/dakikadır.


Düzensiz ritimlerde kalp hızının hesaplanması:

Düzensiz ritimlerde kalp hızı hesaplamasında, altı saniye sürelik EKG kağıdı üzerindeki kalp siklusu sayılıp 10 ile çarpılır.


Düzensiz kalp ritminin hesaplanması pratik olarak şu şekilde yapılır:

EKG kağıdı üzerinde P, QRS, T ‘yi tam olarak içine alacak şekilde bir kalın çizgiye çentik atılır. Buradan başlayarak 30 büyük kare sayılır. 30. karenin bittiği yere ikinci ikinci çentik atılır. 2 çentik arasındaki bölüm 6 saniyedir. Bu bölüm içindeki R dalgaları sayılır ve 10 ile çarpılır. (Atriyal hız hesaplanacak ise, P dalgaları sayılır. 10 ile çarpılır.)


Örnek-3:

EKG kağıdı üzerindeki 6 sn.lik sürede (30 büyük kare) kaç kalp siklusu olduğunu sayalım.

Toplam 7 adet kalp siklusu var olduğunu varsayalım:

7*10=70 yani kalp hızı 70 atım/dakikadır.

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page