top of page
  • Yazarın fotoğrafıHabip Gostak

Hastanın Mahremiyet ve Gizlilik Hakkı

Acil çalışanları, gerek hastanede gerek hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunumunu hızlı bir şekilde yaparken aynı zamanda hasta mahremiyeti ve gizliliğine önem vermek ve hasta ile ilgili bilgilerin gizliliğine uygun hareket etmek zorundadırlar.

Hastanın mahremiyet ve gizlilik hakkı vardır.

Tüm işlemler sırasında ve sonrasında hastanın mahremiyet ve gizliliği sağlanmalıdır.

Bunu isteme hakkı vardır. İstememesi durumu da mahremiyet ve gizliliğin bozulmasını gerektirmemektedir.


Muayene, müdahale, taşınma ve hastaneye teslim sürecinde; hastanın bedeninin ve kimlik bilgilerinin dışarıdan görünmesini ve tanınmasını engelleyecek şekilde ambulans ekibi tarafından örtülmelidir.


Hastaya yapılan işlemler ve elde edilen bulgular hastanın bilgi ve onayı olmadan hastanın teslim edildiği hastane hekimi dışında hiç kimse ile paylaşılmamalıdır. Hasta ile ilgili bilgiler hasta izni ya da mahkeme kararı ile verilebilir.


Hastanın kişisel bilgileri, kimlik kayıtları, tıbbi durumu, yapılan müdahaleler gibi hastaya özel hiçbir bilgi istasyon ve KKM çalışanları tarafından kimse ile paylaşılamaz.


Hastanın yalnızca bilgileri ve bedeni değil, kişisel eşya ve alanı da mahremiyet ve gizlilik kapsamında olduğu unutulmamalıdır.

Muayene ve müdahale sırasında hasta ile sağlık personelinin doğrudan temasını gerektiren durumlar gizlilik çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.

Hastanın dokunarak muayene ve müdahalesi gereken durumlarda hasta ve müdahaleye dahil olacak sağlık personelleri dışında hiç kimse ortamda bulunmamalıdır.
Zorunlu durumlarda inisiyatif sağlık ekibinin sorumlusuna aittir. Tıbben sakınca olmayan durumlarda hastanın yanında bir yakının bulunmasına izin verilebilir.

Hastanın tedaviyle ilgisi olmayan sağlık görevlilerinin ortamda bulunmamasını isteme hakkı vardır.

Hastanın talep etmesi durumunda ekiple birlikte gelen fakat ekip içinde aktif görevi olmayan (stajyer öğrenci, uyum eğitimindeki personel) kişiler hastanın talep etmesi durumunda tedavi ve müdahale alanından çıkarılmalıdır.


Hastaya yapılan işlem ve uygulamalar bilgi ve onayı olmadan kimseyle paylaşılmamalıdır.


Teşhis ve tedaviye yardımı gerekmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale edilmemelidir.


Teşhis ve tedavi için ihtiyaç duyulan bilgiler dışında hiçbir bilgi hastaya sorulmamalı ve özel hayatın gizliliğine özen gösterilmelidir.


Ölüm mahremiyetin bozulması hakkını vermez!

Hastanın ölümünün gerçekleşmiş olması durumunda, hasta mahremiyet ve gizliliğinin ortadan kalkmadığı unutulmamalıdır.

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page