top of page
  • Yazarın fotoğrafıHabip Gostak

EKG Değerlendirme/Yorumlama

Teknik olarak yeterli bir EKG elde edildikten sonra değerlendirmeye başlanmalı ve tıbbi hikaye ile fiziki muayene bulguları dikkate alınarak yapılmalıdır.


EKG’de şunlara bakılmalıdır:

Kalibrasyona bakılmalıdır. Kalibrasyon 1 mV=25mm/sn olmalıdır.


Ritmin düzenli olup olmadığına bakılmalıdır. Düzenli ritimli bir EKG’de her siklusta P dalgası olur. P dalgasını QRS kompleksi izler ve T dalgası görülür. R-R ve P-P aralığı eşittir.


Kalp hızı(R-R aralığı) ve Atriyal hız(P-P aralığı) hesaplanmalıdır. (Normal değerler arasında olup olmadığına bakılır)


Her siklusun eşit olup olmadığı değerlendirilmelidir.


P dalgasının şekli, süresi ve voltajı değerlendirilmelidir.

Her P dalgasından sonra QRS kompleksinin gelip gelmediği kontrol edilmelidir.

QRS kompleksi, T dalgası, PR ve QT aralıklarının aynı olup olmadığı ve süreleri belirlenmelidir.

ST segmentinde yükselme/çökme olup olmadığına bakılmalıdır. (Var ise hangi derivasyonda olduğu tespit edilir.)

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page