top of page
Türkiye'de 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Tarihi (History of 112 Emergency Health Services in Turkey)
08:17
Habip Gostak

Türkiye'de 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Tarihi (History of 112 Emergency Health Services in Turkey)

Hastane öncesi acil sağlık uygulamaları ilk olarak, sakatlanmalar sonucunda veya savaş meydanlarında yaralanan askerlere yönelik hayat kurtarıcı müdahalelerin ardından, ileri tıbbi tedavilerin sunulacağı alanlara yaralıların taşınması ile ortaya çıkmaktadır. Hastane öncesinde yapılan ilk müdahalelerin hayat kurtarıcı olduğunun fark edilmesi ile ilkyardım müdahalelerinin önemi anlaşılmaktadır. Savaşta yaralanan askerlere yönelik kurulan yardım derneklerinin girişimleri ile ilkyardım faaliyetleri sivil alanda geliştirilmektedir. Başlangıçta atlı arabalarla başlayan hastane dışı acil sağlık hizmetleri sunumu, motorlu taşıtların icadı ile yeni bir boyut kazanmaktadır. Artık bu hizmetler bir cankurtaran aracı ile verilmektedir. Dağınık ve sistemsiz bir şekilde başlayan ambulans hizmetlerinde zamanla bir düzen kurulmakta ve bu alandaki faaliyetler bir sistem üzerinden yürütülmektedir. Acil sağlık hizmetleri alanında farklı bölgelerde ve farklı zamanlarda yaşanan tüm bu tecrübeler, insanlığı modern ambulans hizmetlerine yöneltmektedir. Ülkemizde modern ambulans servisleri ilk olarak 077 Hızır Acil Servis ile başlamaktadır. 112 Acil Yardım ve Kurtarma ile geliştirilen sistem günümüzde karada, havada ve denizde kısacası ihtiyaç duyulan her yerde 112 Acil Sağlık Hizmetleri olarak sürdürülmektedir. ►Yazarın web sayfası: https://www.habipgostak.com/​ ►Yazarın blog sayfası: https://habipgostak.blogspot.com/ ►İnstagram'dan takip et: https://www.instagram.com/habipgostak/ Not: Bu videoda yer alan bilgiler, Türkiye'de 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Tarihi isimli kitaptan alınmıştır. Kitaba ulaşmak için tıklayın: https://play.google.com/store/books/details/Habip_GOSTAK_T%C3%BCrkiye_de_112_Acil_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_Hizmetleri?id=php2EAAAQBAJ
Kısa Filmleri&Videolar: Video Player